English Deutsch

Znalecká organizácia Experta, s.r.o.

Dovoľujeme si Vás informovať o našej znaleckej organizácii EXPERTA, s.r.o., ktorej jedinou činnosťou je znalecká činnosť.

Pomáhame fyzickým osobám, malým a stredným podnikom, veľkým renomovaným firmám, medzinárodným spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku i štátnym inštitúciam.

Naše portfólio nájdete nižšie. Podľa zákona 382/2004 Z.z. § 2 ods. 7 znalecká činnosť podľa tohto zákona nie je podnikaním.

Ing. Ing. Vladimír Svrček

S čím Vám pomôžeme?

Znalecký posudokZnalecký posudok Znalecká činnosťZnalecká činnosť