English Deutsch

Znalecká organizácia Experta, s.r.o.

doc-ing-jan-svrcek-cscDovoľujeme si Vás informovať o našej znaleckej organizácii EXPERTA, s.r.o. ktorej  jedinou činnosťou je znalecká činnosť. Pomáhame fyzickým osobám, malým a stredným podnikom, veľkým renomovaným firmám, medzinárodným spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku  i štátnym inštitúciam. Naše portfólio nájdete nižšie. Podľa zákona 382/2004 Z.z. § 2 ods. 7 znalecká činnosť podľa tohto zákona nie je podnikaním.

doc. Ing. Ján Svrček,CSc., Ing. Ing. Vladimír Svrček
Znalecký posudokZnalecký posudok Znalecká činnosťZnalecká činnosť